Senast uppdaterad

2018-07-11 Hereford, tjur & kvigkalvar samt kor olika åldrar - Lite nya bilder

2018-07-01 Shetland


2018-05-30 New Hampshire
2018-05-19 Ragdoll
2018-05-16 Hereford tjur & kvigkalvar födda 2018 & Angus kalvar
2018-05-13 Hereford tjurkalvar födda 2018
2018-04-26 Hereford tjur & kvigkalvar 2018
2018-04-21 Nyheter
2018-04-16 Hereford tjurkalvar födda 2017
2018-04-13 Hereford tjur & kvigkalvar födda 2018 & Hereford, Våra Kor, Stammödrar presenteras. 
2018-04-07 Herefordtjurar födda 2017
2018-04-05 Herefordtjurar födda 2017
2018-04-02 NYHETER,
New Hampshire, Djur Till Salu. 
2018-03-31 Hereford Avelstjurar, tjur & kvigkalvar födda 2018 samt tjurkalvar födda 2017. Angus kalvar 2018 & 2017
Hereford stammödrar presenteras. 
2018-03-23 Hereford & Angus kalvar födda 2018

AUKTION!
Vi kommer att sälja samtliga tjurkalvar samt ett 30-tal dräktiga hondjur via en auktion på gården. LÖRDAGEN DEN 29 SEPTEMBER. 
(Kalvar med en för tung födelsevikt eller annat avvikande kommer att kastreras och kommer inte med på auktionen)
Vänligen notera att vi kommer INTE att sluta, men efter utökningen för ett par år sedan vill vi minska igen till ett 40-tal kalvande kor. 

loading...

Vår huvud verksamhet är en avelsbesättning med Hereford och Angus bestående av ett 80-tal moderdjur varav 7st är Angus.
Vi är ekologiska och kan därför sälja djur till ni som är KRAV.
Vi har högsta status i samtliga hälsoprogram och är anslutna till det frivilliga salmonellaprogrammet.
Vi har två grupper anslutna till utegångsprogrammet även om de flesta är på djupströbädd. 

Einar & Miranda Lysell, Slättåkra Bårarp 314, 313 93, Slättåkra.

Tel: 035-69153 Einar; 070 571 50 97, Miranda: 070 602 36 78
Epost; einar.lysell@hereford.nu eller miranda.lysell@gmail.com