Kurser

I mån av tid och efterfrågan kan vi ordnar kurser i utställning av köttrasdjur. Vi älskar det när folk är intresserad av det vi brinner för! Våra kursavgifter är mycket förmångliga och fika / mat ingår alltid beroende på kursens längd.

Våra meriter; Du kan läsa om våra meriter under "Kontakta oss", Nyhetsarkiv samt historik i menyn till vänster.

Utställningskurs för köttdjur Utställningskurs för köttdjur

Utställningskurser, köttraser.

Senaste kurs hösten 2019


2013 var våra utställningskurser för köttdjur mycket populära! Dessa anordnades då flera personer påille att vi skulle ordnar dem!
Ett 50-tal personer deltog vid 4 olicka tillfällen. I dessa kurser ingick all förberedelser inför utställningen och visning av djuren. Även utfodring diskuterades.
Kursen har även hållts i Finland och Norge!

Vi har tidigare även haft elever här från Bollerups Lantbruksskola som ville lära sig hur man visar djur.
En av våra elever har vunnit sin klass i showmanship bara andra gången hon visade!