Hondjur i Bårarp är linjärbedömd!

Vi är en av de första besättningar att låta linjärbedöma köttras hondjur. Vi lät bedömar alla första kalvare samt några äldre kor.
Resultatet är inte helt likt mjölkras bedömningen. HH 86 kan jämföras med HH 90 på mjölkdjur. Alla kor blir bedömd med 80 på juvret i dagsläget, och muskulaturen kan inte jämföras mellan tjurar på individprövningen och på hondjur som mjölkar till sina kalvar. Systemet är under utveckling, men det är en början i alla fall!

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter