Nyheter
 

Uppdaterad: 2024-03-09

Stora nyheter!! - Christel Lysell har tagit över besättningen!!

Christel, 23 år (24 år till hösten) dotter till Miranda och Einar Lysell är nu huvudansvarig för gården och besättningen.
Einar tog över från sina föräldrar 1974 då han var 21 år gammal. Han bedrev mjölkproduktion med en framgångsrik avelsbesattning på Holstein och slutade efter att 470 Eva blev Grand Champion på Elmia 1999. Sedan 2000 har det bedrivits en avelsbesattning på främst Hereford. Fram tills 2018 fanns det ett ca 80-tal kalvningar om året, men gick ner till ca 25 då det var torkår samt pga. Einars hälsa.

Christel tar nu över med stor entusiasm och ödmjukhet. Christel och sambon, Anton, bor på gården sedan två år tillbaka och Christel planerar att bedriver en liten kvalitetsbesättning med halvtidsarbete vid sidan om. Antal kalvande kor kommer därmed att hållas på ungefär samma nivå som idag dvs. Ca 25 st.
Einar kommer att fortsätta som mentor och hjälper till. Miranda kommer att fortsätta med faktureringen, hemsidan, annonseringen och hjälper till när tiden tillåter.

Vi önskar dig STORT LYCKA TILL!!

Arkiv

 >> 2023
 >> 2022
 >> 2021
 >> 2020
 >> 2019
 >> 2018
 >> 2017
 >> 2016
 >> 2015
 >> 2014
 >> 2013
 >> 2012
 >> 2011
 >> 2010
 >> 2009
Christel med pappa Einar Lysell
Christel med mamma Miranda Lysell

Mycoplasma bovis

Kortfattad så har vi testat vår besättning och provarna visar att anti-kroppar saknas på samtliga provar! Detta var en stor lättnad för oss. Läs mer om Mycoplasma här på Invdividprövningens hemsida >> 

Samt hos Växa >>