Nyheter
 

Uppdaterad: 2024-02-14

Mycoplasma bovis

Kortfattad så har vi testat vår besättning och provarna visar att anti-kroppar saknas på samtliga provar! Detta var en stor lättnad för oss. Läs mer om Mycoplasma här på Invdividprövningens hemsida >> 

Samt hos Växa >> 
 

Arkiv

 >> 2023
 >> 2022
 >> 2021
 >> 2020
 >> 2019
 >> 2018
 >> 2017
 >> 2016
 >> 2015
 >> 2014
 >> 2013
 >> 2012
 >> 2011
 >> 2010
 >> 2009